Haydn 33,5/ Mendelssohn Opus 13/Scottish Folk tunes